Dịch vụ

[: vi]

[tặng quà]

Bạn có thể chọn loại chụp ảnh hoặc video khác nhau tùy thuộc vào ngân sách của bạn. Nhưng nó luôn luôn có thể lập kế hoạch cá nhân cho bạn. Xin hỏi cá nhân tôi trong Liên lạc

ЯЯрррррррррррррррррррррр ар ар ар ар ар ф ф ф ф ф ф Bạn có thể sử dụng một lần nữa, sau đó là một lần nữa, sau đó là một lần nữa. Toàn bộ.

 

Một phiên chân dung điển hình thường bao gồm:

Không quá 2 người
1-2 giờ tại chỗ
2 thay đổi trang phục
20 hình ảnh
Hình ảnh lo-res cho web
Hình ảnh độ phân giải cao trên CD


img_6493-3

Một phiên chân dung điển hình thường bao gồm:

Không quá 2 người
1-2 giờ tại chỗ
2 thay đổi trang phục
20 hình ảnh
Hình ảnh lo-res cho web
Hình ảnh độ phân giải cao trên CD


 

img_6442

Một phiên chân dung điển hình thường bao gồm:

Không quá 2 người
1-2 giờ tại chỗ
2 thay đổi trang phục
20 hình ảnh
Hình ảnh lo-res cho web
Hình ảnh độ phân giải cao trên CD


img_6319

Một phiên chân dung điển hình thường bao gồm:

Không quá 2 người
1-2 giờ tại chỗ
2 thay đổi trang phục
20 hình ảnh
Hình ảnh lo-res cho web
Hình ảnh độ phân giải cao trên CD


[:]

m

Lorem ipsum dolor ngồi amet, consitetur adipiscing elit. Fusce neque purus, eleifend vel sollicitudin ut.

Instagram

@ Ngày cưới của tôi

Theo chúng tôi

Solene@qodeinteractive.com

Biểu tượng chia sẻ và phương tiện truyền thông xã hội được cung cấp bởi Cuối cùng
VI
EN RU ZH KO NL VI